Một số cán bộ nghỉ hưu từ tháng 3/2015

Thủ tướng Chính phủ đã ký các quyết định nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/3/2015 đối với một số cán bộ lãnh đạo.

Một số cán bộ nghỉ hưu từ tháng 3/2015

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/3/2015 đối với ông Trần Đức Lai sinh ngày 23/1/1955, quê quán tại thành phố Vinh, Nghệ An, hiện giữ chức vụ Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Với 34 năm công tác, hoạt động trong ngành bưu điện, thông tin & truyền thông, Thứ trưởng Trần Đức Lai đã trải qua nhiều cương vị, trọng trách khác nhau, công tác trong nhiều mảng khác nhau như khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế, kế hoạch tài chính, tổ chức cán bộ.... Ông theo học khoa Vô tuyến điện tử của Đại học Bách Khoa, nhập ngũ năm 1978 và đến năm 1980 thì quay trở lại công tác tại Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu Điện.

Năm 1995, ông được bổ nhiệm làm Vụ phó Phụ Khoa học công nghệ & Hợp tác quốc tế rồi trở thành Vụ trưởng một năm sau đó. Năm 1999, ông được bổ nhiệm làm Tổng cục phó Tổng cục Bưu điện và đảm nhiệm cương vị Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ Bưu chính Viễn thông (nay là Bộ TT&TT) từ tháng 12/2002.

Tháng 1/2005, ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Bưu chính viễn thông. Và từ ngày 1/03/2015 ông nghỉ hưu theo chế độ

Và Ông Phạm Long Trận sinh ngày 3/2/1955 tại Điện Bàn, Quảng Nam, vào ngành bưu điện vào ngày 25/11/1981 và trải qua nhiều chức vụ quan trọng như Giám đốc VTN, Phó Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam…

Từ tháng 3/2010 tới nay, ông Trận giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Bí thư Đảng ủy VNPT. Từ ngày 01/03/2015 ông Phạm Long Trận nghỉ hưu theo chế độ

Theo Tri thức trẻ