Một quỹ đầu tư của Mỹ mua 1,8 triệu cổ phiếu FPT

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu 1.800.000 cổ phiếu FPT từ 4 nhà đầu tư ngoại sang một nhà đầu tư ngoại khác.

Kuroto Fund, quỹ tương hỗ của Mỹ, đã chi khoảng hơn 88 tỷ đồng để sở hữu lượng cổ phiếu FPT.

Kuroto Fund, quỹ tương hỗ của Mỹ, đã chi khoảng hơn 88 tỷ đồng để sở hữu lượng cổ phiếu FPT.

Cụ thể, Vietnam Enterprise Investment Ltd chuyển nhượng 800.000 cổ phiếu; Amersham Industries Limited bán 550.000 cổ phiếu; Norges Bank bán 350.000 cổ phiếu và DC Developing Markets Strategies Public Limited Company bán 100.000 cổ phiếu.

Bên nhận chuyển quyền sở hữu là Kuroto Fund, L.P có trụ sở tại Mỹ. Hình thức của quỹ là quỹ tương hỗ - một hình thức đầu tư tập thể được quản lý chuyên nghiệp. Ngày hiệu lực chuyển quyền sở hữu là 11/5.

Nếu tính theo mức thị giá FPT đang giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM hiện tại khoảng 49.000 đồng/cổ phiếu thì Kuroto Fund chi khoảng hơn 88 tỷ đồng để sở hữu lượng cổ phiếu nói trên.

Được biết, ngày 12/6 tới, FPT sẽ trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Đồng thời, trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% (20 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới). Đáng chú ý là FPT trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu sẽ áp dụng cho cả cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi nhân viên. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 1/6/2015.

Theo VnEconomy

Lưu tin
Có thể bạn quan tâm