Mới thu hồi được 91/2.445 tỷ đồng từ các vụ án tham nhũng

Theo báo cáo của Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp, trong 6 tháng (từ 1-10-2015 đến 31-3-2016), tổng số việc và số tiền phải thi hành trong các vụ án tham nhũng là 124 việc, tương ứng với số tiền trên 2.445 tỷ 739 triệu đồng. 

Mới thu hồi được 91/2.445 tỷ đồng từ các vụ án tham nhũng

Trong đó, số việc đã thi hành xong là 10 việc, tương ứng với số tiền trên 91 tỷ 782 triệu đồng. Số việc phải thi hành là 114 việc, tương ứng với số tiền trên 2.353 tỷ 957 triệu đồng.

Theo CAND