Mới 2 tháng đầu năm, hơn 16.000 doanh nghiệp đóng cửa!

Chỉ trong 2 tháng đầu năm 2015, cả nước đã có 2.055 doanh nghiệp bị “xóa sổ”, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước và 14.040 doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động, tăng 25%.

2.233 doanh nghiệp - chiếm tỉ lệ 76,5% doanh nghiệp tư nhân chiếm đã buộc phải tạm ngừng hoạt động trong 2 tháng đầu năm nay

2.233 doanh nghiệp - chiếm tỉ lệ 76,5% doanh nghiệp tư nhân chiếm đã buộc phải tạm ngừng hoạt động trong 2 tháng đầu năm nay

Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố, trong tháng 2/2015, cả nước có 6.899 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 45.800 tỷ đồng, tăng 0,47% về số doanh nghiệp và 44,6% về số vốn đăng ký so với tháng trước.

Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp mới thành lập trong tháng đạt 6,6 tỷ đồng, tăng 43,5% so với tháng trước. Tổng số lao động của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng là 93.600 người, giảm 9,5% so với tháng trước. Cũng trong tháng 2, cả nước có 1.504 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 47,6% so với tháng trước.

Trong khi đó, 4.391 doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động, giảm 55,1%, bao gồm 1.471 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 2.920 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký; 1.062 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, tăng 6,9%.

Tính chung 2 tháng đầu năm, cả nước có tổng cộng 13.766 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 77.500 tỷ đồng, tăng 26,6% về số doanh nghiệp và tăng 23,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Một số ngành, lĩnh vực có số doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2014 là nghệ thuật, vui chơi, giải trí (tăng 241%); kinh doanh bất động sản (tăng 88,8%); tài chính ngân hàng và bảo hiểm (tăng 55,4%); xây dựng (tăng 50,3%)…

 Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 2 tháng đầu năm ở mức 5,6 tỷ đồng, giảm 3,4% so với cùng kỳ năm 2014. Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới trong 2 tháng là 197.200 người, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước.

 Cũng trong 2 tháng đầu năm, theo cơ quan thống kê, cả nước có 2.055 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước và có tới 14.040 doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động, tăng 25%. Trong số này bao gồm 4.794 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn; 9.246 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký.

Trong số các doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động, có 4.795 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 28,9% tổng số doanh nghiệp cùng loại); 4.720 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 13,4%); 2.292 công ty cổ phần (chiếm 10%) và 2.233 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 76,5%). Tuy nhiên, theo Tổng cục Thống kê, phần lớn các doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động là doanh nghiệp quy mô nhỏ với số vốn dưới 10 tỷ đồng.

 Hai tháng đầu năm nay cũng chứng kiến 4.376 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2014. Chủ yếu những doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực khai khoáng (tăng 46,3%); kinh doanh bất động sản (tăng 52,8%); tài chính, ngân hàng, bảo hiểm (tăng 115,8%). Đây là tín hiệu tốt của nền kinh tế, thể hiện cơ hội đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp đang có sự chuyển biến theo chiều hướng tích cực.

 Theo Dân trí