Việt Nam lên đời “ngựa thồ” AN-2: Đúng xu thế

Việt Nam lên đời “ngựa thồ” AN-2: Đúng xu thế

Chuyên gia Nga cho rằng các máy bay turbine cánh quạt hạng nhẹ thường thích hợp để hành động trong điều kiện xung đột cường độ thấp hơn là các máy bay phản lực hiện đại, hơn nữa giá cả và chi phí khai thác thấp hơn hàng chục lần. Vì thế, quân đội Việt Nam đang đi đúng xu thế.