Maritime Bank: Năm 2014 tăng trưởng tín dụng âm 14,2%, lợi nhuận giảm hơn một nửa

Huy động tiền gửi khách hàng và tổng tài sản của Maritime Bank đều giảm nhẹ trong năm qua. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 143 tỷ đồng, chưa bằng một nửa so với 2013.

Maritime Bank: Năm 2014 tăng trưởng tín dụng âm 14,2%, lợi nhuận giảm hơn một nửa

Theo báo cáo tài chính hợp nhất vừa được Ngân hàng TMCP Hàng Hải (Maritime Bank) vừa công bố, đến cuối năm 2014 ngân hàng đạt tổng tài sản 104.369 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,6% so với cuối năm 2013.

Hoạt động cho vay khách hàng giảm 14,2% với dư nợ cho vay đạt 23.509 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng cũng giảm 3,5% đạt 63.219 tỷ đồng.

Trong kinh doanh, thu nhập lãi thuần giảm 27,3% xuống 1.173 tỷ đồng; hoạt động kinh doanh ngoại hối lỗ 15 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lãi hơn 86 tỷ đồng. Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt 596 tỷ đồng, giảm xấp xỉ 12% so với năm trước.

Tuy nhiên hoạt động dịch vụ lại lãi gấp đôi so với 2013 đạt gần 56 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động khác đạt 426 tỷ đồng, thay vì mức lỗ 38 tỷ đồng của năm 2013.

Tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng rủi ro năm vừa qua đạt 884 tỷ đồng, tăng 21,6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên dự phòng rủi ro phải trích lập nhiều hơn nên lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 162 tỷ đồng, giảm gần 60% so với năm 2013. Lợi nhuận sau thuế của ngân hàng cũng giảm hơn một nửa xuống 143 tỷ đồng.

Mới đây, Maritime Bank đã công bố hợp đồng sáp nhập MDB vào ngân hàng này, trong đó đáng lưu ý là tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu 1:1. Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody's đánh giá, thương vụ sáp nhập của 2 ngân hàng này là tín hiệu tích cực cho hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Theo Tri thức trẻ

Lưu tin
Có thể bạn quan tâm