Các mạng xã hội Việt cần một chính sách như thế nào để có thể tồn tại song song với mạng xã hội nước ngoài?
Kỳ họp lần thứ 8 - Quốc hội khóa XIV

Các mạng xã hội Việt cần một chính sách như thế nào để có thể tồn tại song song với mạng xã hội nước ngoài?

VietTimes – Trả lời chất vấn của một số đại biểu quốc hội về việc khuyến khích xây dựng một hệ sinh thái số, một mạng xã hội riêng của Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nói rằng chính phủ cần có các chính sách phù hợp, xóa bỏ tình trạng bảo hộ ngược các doanh nghiệp nước ngoài.