Các nhà khoa học đã sản xuất được một loại chất khoáng giúp hút CO2 ra khỏi bầu khí quyển

Các nhà khoa học đã sản xuất được một loại chất khoáng giúp hút CO2 ra khỏi bầu khí quyển

VietTimes -- Trong hai thập kỷ qua, các hoạt động của con người thải ra rất nhiều khí cacbon (CO2) đã để lại những hậu quả nặng nề, nhãn tiền mà chúng ta đã thấy. Tuy nhiên, vấn đề ngày càng cấp bách trong việc tìm giải pháp giải quyết các hậu quả này đang làm đau đầu các nhà khoa học, các chính trị gia và tất cả người dân trên toàn thế giới.