Diễn tập an ninh mạng phòng chống Ransomware

Diễn tập an ninh mạng phòng chống Ransomware

Theo nguyện vọng của nhiều đội chưa có điều kiện tham gia buổi diễn tập WhiteHat Drill 04 có chủ đề “Ransomware: Xử lý và phòng chống”, ban tổ chức quyết định mở hệ thống diễn tập trực tuyến đến hết ngày 30/7/2017.