Cảnh báo: Mã độc APT tấn công hệ thống an ninh mạng

Cảnh báo: Mã độc APT tấn công hệ thống an ninh mạng

VietTimes -- Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) -- cơ quan điều phối quốc gia về ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng vừa phát lệnh điều phối, đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên toàn quốc giám sát nghiêm ngặt, ngăn chặn kết nối tới các máy chủ điều khiển mã độc tấn công APT.