Lương, thưởng dịp Lễ Quốc khánh 2/9/2015 có thể lên tới 490%

Trường hợp NLĐ phải đi làm vào ngày 2/9/2015 thì tiền lương ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày. Do đó, đối với những người làm cả ngày - đêm trong ngày 2/9, tổng tiền lương được hưởng sẽ là 490% tiền lương của ngày bình thường.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Thư viện pháp luật, về mức tiền lương cho người lao động trong dịp Quốc khánh 2/9/2015 tới đây sẽ được tính như sau: Theo Điểm đ Khoản 1 Điều 115 Bộ luật Lao động 2012 thì người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương vào ngày 2/9/2015.

Trường hợp người lao động phải đi làm vào ngày 2/9/2015 thì tiền lương ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Theo đó, tổng tiền lương được hưởng của ngày làm việc 2/9/2015 là 400% tiền lương của ngày bình thường.

Đồng thời, căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 97 Bộ luật Lao động 2012: Trường hợp người lao động làm thêm vào thời gian ban đêm của ngày 2/9/2015 sẽ được hưởng thêm 90% tiền lương của ngày bình thường.

Tuy nhiên, mức tiền lương 400% (chỉ làm ban ngày) và 490% (làm cả ngày - đêm) như đã nói ở trên chỉ là mức ít nhất mà người sử dụng lao động trả cho người lao động.(Hướng dẫn chi tiết về tiền lương làm ngày lễ 2/9 tại đây)

Việc người sử dụng lao động trả lương càng cao hơn mức trên sẽ càng khuyến khích người lao động làm việc và tạo được hiệu ứng trong xã hội đối với doanh nghiệp.

Đối với tiền thưởng, theo Khoản 1 Điều 103 Bộ luật Lao động 2012 thì người sử dụng lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động để quyết định thưởng cho người lao động.

Do đó, tiền thưởng dịp Quốc khánh 2/9/2015 của người lao động là không bắt buộc và do người sử dụng lao động quyết định.

Theo Bizlive

Lưu tin
Có thể bạn quan tâm