Luật CNTT: Còn bộc lộ nhiều vấn đề dở dang

VietTimes -- Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng nhận định, sau 10 năm triển khai, Luật CNTT đã góp phần quan trọng thúc đẩy lĩnh vực CNTT Việt Nam. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, thực hiện Luật “đã bộc lộ nhiều vấn đề dở dang”, trong đó có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Hiện nay, nhiều vùng sâu, vùng xa và hải đảo còn lạc hậu về CNTT, nên việc khảo sát để báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật CNTT là rất quan trọng.

Hiện nay, nhiều vùng sâu, vùng xa và hải đảo còn lạc hậu về CNTT, nên việc khảo sát để báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật CNTT là rất quan trọng.

Tại buổi họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc tổng kết thi hành Luật CNTT năm 2006 vừa diễn ra sáng nay (21/4), Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đánh giá: "Việc tổng kết, đánh giá thực thi Luật CNTT năm 2006, bên cạnh xác định những cái tồn tại, thì còn đề ra những nội dung trong thời gian tới cần tham mưu cho Chính phủ hoàn thiện khung pháp lý về CNTT phù hợp với tình hình phát triển mới để tạo tiền đề cho CNTT phát triển".

Thứ trưởng khẳng định, tại thời điểm được ban hành cách đây 10 năm, Luật CNTT là bộ luật rất tổng thể, bao trùm tất cả các lĩnh vực trong ngành CNTT. Sau 10 năm nhìn lại, nhiều nội hàm của Luật vẫn thể hiện sự tiên tiến và những định hướng quan trọng cho ngành CNTT Việt Nam.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, việc tổng kết đánh giá Luật CNTT không chỉ nhằm xác định những tồn tại, khó khăn trong quá trình thi hành, triển khai và nguyên nhân của những khó khăn, mà quan trọng hơn là nhằm tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý cho lĩnh vực CNTT phù hợp với tình hình mới, tạo tiền đề cho lĩnh vực CNTT phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Theo ông Lương Anh Tấn, Phó vụ trưởng Vụ pháp luật Văn phòng Chính phủ đánh giá: "Hiện nay, nhiều vùng sâu, vùng xa và hải đảo còn lạc hậu về CNTT, nên việc khảo sát để báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật CNTT là rất quan trọng, nó là cơ sở để việc thực hiện bổ sung, hoàn chỉnh Luật CNTT phát triển đến những nơi này".

Mục đích chính của việc xây dựng, báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật CNTT là nhằm đánh giá tình hình 10 năm thi hành Luật CNTT Việt Nam đạt được những kết quả gì, những bất cập, hạn chế, nguyên nhân hạn chế và xác định các giải pháp, phương thức quản lý nhằm hoàn thiện khung pháp lý và phát triển CNTT, từ báo cáo tổng kết để làm cơ sở xây dựng Đề án sửa đổi Luật CNTT.

Để luật CNTT được phổ biến và phát triển rộng đến nhiều vùng sâu, vùng xa và hải đảo hơn, vì sau 10 năm thi hành Luật CNTT những nơi này còn rất lạc hậu về CNTT. Ông Lương Anh Tấn, Phó vụ trưởng Vụ pháp luật Văn phòng Chính phủ đề nghị: "Nên tăng thời gian đi khảo sát, bởi vì việc khảo sát cơ sở là rất quan trọng, nhất là vùng miền như miền núi, hải đảo, vì thực tế ở những nơi đó họ rất mù về CNTT nên những vùng biên giới, hải đảo nhìn thấy cái máy tính họ còn sợ cho nên phải làm để luật của mình cao vời đến những nơi này, để phát triển CNTT phục vụ quản lý".

Lưu tin
Có thể bạn quan tâm