Lợi nhuận MobiFone lần đầu giảm sau 5 năm, có hơn 13.300 tỉ đồng gửi ngân hàng

VietTimes – Lợi nhuận sau thuế riêng lẻ của MobiFone đã liên tục tăng trưởng từ mức 4.223 tỉ đồng năm 2016 lên 4.907 tỉ đồng năm 2019, trước khi giảm mạnh xuống còn 3.744 tỉ đồng vào năm 2020.

MobiFone đang có hơn 13.373 tỉ đồng tiền gửi ngân hàng (Nguồn: Mobifone)

MobiFone đang có hơn 13.373 tỉ đồng tiền gửi ngân hàng (Nguồn: Mobifone)

Trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán, năm 2020, MobiFone ghi nhận tổng doanh thu đạt 31.151 tỉ đồng, giảm 9,5% so với năm 2019.

Trong đó, doanh thu cung cấp dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn với 25.821,4 tỉ đồng, giảm 10,9% so với năm trước; doanh thu bán hàng đạt 5.329,9 tỉ đồng, giảm 1,8% so với năm trước.

Kết niên 2020, MobiFone báo lãi lãi sau thuế ở mức 3.786 tỉ đồng, giảm 23,5% so với năm 2019.

Trên báo cáo tài chính riêng lẻ, năm 2020, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của MobiFone cũng giảm lần lượt 9,3% và 23,7% so với năm 2019, đạt lần lượt 29.815,7 tỉ đồng và 3.744 tỉ đồng. Đây là lần sụt giảm lợi nhuận đầu tiên của MobiFone sau đà tăng trưởng lên tục kể từ năm 2016.

Trong giai đoạn 2016 - 2019, lợi nhuận sau thuế riêng lẻ của MobiFone đã liên tục tăng từ mức 4.223 tỉ đồng năm 2016 lên mức 4.907 tỉ đồng năm 2019.

Lợi nhuận MobiFone lần đầu giảm sau 5 năm, có hơn 13.300 tỉ đồng gửi ngân hàng ảnh 1

Trên bảng cân đối kế toán, tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của MobiFone đạt mức 32.152,9 tỉ đồng, tăng 1,7% so với đầu năm. Trong đó, tài sản cố định chiếm tỷ trọng lớn nhất với 14.622,6 tỉ đồng, tăng 12,4% so với đầu năm. Số dư tiền và các khoản tương đương tiền đạt 922,7 tỉ đồng, giảm 29,4% so với cuối năm 2019.

Tại ngày 31/12/2020, tiền gửi có kỳ hạn ngắn hạn của MobiFone là 11.328 tỉ đồng, tăng 9,9% so với đầu năm. Tiền gửi có kỳ hạn dài hạn của MobiFone giảm từ 3.600 tỉ đồng xuống 2.045 tỉ đồng. Tổng cộng, MobiFone đang có hơn 13.373 tỉ đồng tiền gửi ngân hàng, chiếm gần 41,6% quy mô tổng tài sản của nhà mạng này.

Ở phía nguồn vốn, tính đến cuối năm 2020, nợ phải trả của MobiFone đạt 9.703,6 tỉ đồng, giảm 5,6% so với đầu năm. Phải trả người bán ngắn hạn chiếm 54% nợ phải trả, tương đương 5.251,9 tỉ đồng. Dư nợ vay và cho thuê tài chính giảm hơn 90% so với đầu năm, từ mức 687 tỉ đồng xuống còn 67,1 tỉ đồng.

Năm 2021, MobiFone lên kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 30.984 tỉ đồng. Trong đó, doanh thu công ty mẹ là 30.013 tỉ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế công ty mẹ đạt lần lượt 4.910 tỉ đồng và 3.928 tỉ đồng.

Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận này chưa tính đến yếu tố khách quan do thay đổi nguyên tắc ghi nhận doanh thu đối với dịch vụ di động trả trước, chính sách đấu giá băng tần 2600MHz, chính sách thu quỹ viễn thông công ích.

Ngoài ra, Mobifone cũng đặt kế hoạch tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu của công ty mẹ đạt 17,29%, tương ứng vốn chủ sở hữu tại cuối năm 2021 đạt 22.718 tỉ đồng. Nộp ngân sách nhà nước đạt 4.303 tỉ đồng; kế hoạch vốn đầu tư tối đa 7.900 tỉ đồng./.