LNST 10 tháng năm 2016 của Thế giới di động đạt 1.330 tỷ đồng

VietTimes -- Theo báo cáo CEO vừa được công bố, Doanh thu 10 tháng đầu năm 2016 của Thế giới di động đạt 35.029 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch năm 2016 và tăng 76% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong 10 tháng đầu năm 2016, MWG đã mở thêm 469 siêu thị mới trên toàn quốc

Trong 10 tháng đầu năm 2016, MWG đã mở thêm 469 siêu thị mới trên toàn quốc

LNST sau 10 tháng đạt 1.330 tỷ đồng, hoàn thành 96% kế hoạch năm 2016 và tăng 57% so với cùng kỳ năm 2015.

Đáng chú ý, doanh thu online của đơn vị này sau 10 tháng đầu năm 2016 là 2,531 tỷ đồng, đạt 77% kế hoạch năm 2016 và tăng 102% so với cùng kỳ 2015.

Bên cạnh đó, trong 10 tháng đầu năm 2016, MWG đã mở thêm 469 siêu thị mới trên toàn quốc. Trong đó, chuỗi Thegioididong.com mở thêm 365 siêu thị và chuỗi Điện máy Xanh đã mở 104 siêu thị mới. Tính đến hết tháng 10/2016, MWG đã có 1102 siêu thị đang phục vụ khách hàng trong cả nước, trong đó thegioididong.com có 929 siêu thị và chuỗi Điện máy Xanh có 173 siêu thị.