Việt Nam tái đắc cử thành viên Hội đồng Điều hành Liên minh Bưu chính Thế giới

Việt Nam tái đắc cử thành viên Hội đồng Điều hành Liên minh Bưu chính Thế giới

VietTimes -- Đại hội Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) lần thứ 26 đã bầu các vị trí Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc Văn phòng Quốc tế UPU, các thành viên Hội đồng Điều hành (CA)… nhiệm kỳ 2017-2020 và Việt Nam đã tái cử trở thành thành viên Hội đồng Điều hành Liên minh Bưu chính Thế giới nhiệm kỳ tới.