Lãi gần nửa nghìn tỉ quý 4/2021, Vĩnh Hoàn vẫn rót tiền mua cổ phiếu NLG và DXS

VietTimes – Danh mục chứng khoán kinh doanh tại thời điểm cuối quý 4/2021 của Vĩnh Hoàn (VHC) có giá vốn gần 80 tỉ đồng, chủ yếu là cổ phiếu NLG và DXS.

Vĩnh Hoàn (VHC) báo lãi sau thuế cả năm 2021 ở mức 1.110,1 tỉ đồng, tăng trưởng 54%

Vĩnh Hoàn (VHC) báo lãi sau thuế cả năm 2021 ở mức 1.110,1 tỉ đồng, tăng trưởng 54%

CTCP Vĩnh Hoàn (Mã CK: VHC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4/2021 với doanh thu thuần đạt 2.692,9 tỉ đồng, tăng 38,5% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng nhẹ giúp VHC báo lãi gộp lên tới 638,5 tỉ đồng, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Tuy nhiên, doanh thu từ hoạt động tài chính của VHC gần như đi ngang so với quý 4/2020, đạt 66,6 tỉ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng mạnh so với cùng kỳ, lần lượt ghi nhận là 93,3 tỉ đồng (tăng 54,3%) và 60,5 tỉ đồng (tăng 59,5%).

Kết quý 4/2021, VHC báo lãi sau thuế ở mức 461,2 tỉ đồng, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm trước. Kết quả kinh doanh vượt trội trong quý cuối năm giúp VHC báo lãi sau thuế cả năm 2021 lên tới 1.110,1 tỉ đồng, tăng trưởng 54% so với năm 2020 và vượt 58,5% kế hoạch đề ra.

Tính đến ngày 31/12/2021, danh mục đầu tư tài chính của VHC không còn ghi nhận khoản đầu tư vào cổ phiếu CTG của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank). Thay vào đó là khoản đầu tư vào cổ phiếu NLG của CTCP Đầu tư Nam Long với giá gốc 24,1 tỉ đồng.

Trong quý 4/2021, VHC đã chi thêm 14,8 tỉ đồng mua cổ phiếu DXS của CTCP Dịch vụ BĐS Đất Xanh (Dat Xanh Services), nâng giá vốn của khoản đầu tư vào cổ phiếu này lên mức 53,2 tỉ đồng. Ngoài ra, công ty còn chi hơn 2,5 tỉ đồng đầu tư vào cổ phiếu khác. Tổng giá vốn danh mục chứng khoán kinh doanh của VHC đạt 79,9 tỉ đồng, tạm lãi hơn 11 tỉ đồng.

Tại ngày 31/12/2021, quy mô tổng tài sản của VHC đạt hơn 8.734 tỉ đồng, tăng 21% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm tới 2.134,4 tỉ đồng, tăng 445 tỉ đồng so với đầu năm. Hàng tồn kho cũng tăng 19% lên hơn 1.790 tỉ đồng. Lượng tiền và tương đương tiền đạt 195,2 tỉ đồng.

Ở phía bên kia bảng cân đối, nợ phải trả của VHC đạt 2.852 tỉ đồng, tăng 41% so với đầu năm. Trong đó, tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn đạt 1.891,4 tỉ đồng – chủ yếu là các khoản vay tại Ngân hàng TMCP MTV HSBC (Việt Nam) với 647 tỉ đồng; vay Ngân hàng TMCP MTV ANZ (Việt Nam) 541,2 tỉ đồng; vay Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) 459,7 tỉ đồng./.