Kinh doanh dưới giá vốn, Coteccons báo lỗ 63 tỉ đồng quý 4/2021

VietTimes – Khoản lỗ sau thuế 63,3 tỉ đồng trong quý 4/2021 đã kéo lợi nhuận cả năm 2021 của Coteccons xuống chỉ còn 24,29 tỉ đồng.
Kinh doanh dưới giá vốn, Coteccons báo lỗ 63 tỉ đồng quý 4/2021 ảnh 1

CTCP Xây dựng Coteccons (Mã CK: CTD) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4/2021 với khoản lỗ sau thuế 63,3 tỉ đồng, giảm 81,5% so với cùng kỳ năm trước và là quý thứ hai liên tiếp mà doanh nghiệp này báo lỗ.

Trong kỳ, doanh thu thuần của CTD đạt 2.918,2 tỉ đồng, giảm 31,4% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn hàng bán, CTD báo lỗ gộp 3 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước có lãi hơn 250 tỉ đồng.

Theo giải trình từ CTD, nguyên nhân chủ yếu là do doanh thu mảng xây dựng của tập đoàn giảm mạnh 31,45% so với cùng kỳ, trong khi chi phí nguyên vật liệu, nhân công tăng cao và ban điều hành phải chủ động tăng trích lập dự phòng cho các công trường có rủi ro cao.

Bên cạnh đó, diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới các lĩnh vực kinh doanh của phần lớn khách hàng của tập đoàn. Do đó, trong kỳ, CTD phải thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 111 tỉ đồng khiến lợi nhuận sau thuế giảm tương ứng.

Hoạt động tài chính quý 4/2021 tiếp tục là điểm sáng của CTD với doanh thu đạt 84,2 tỉ đồng, tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ năm trước. Trong đó chủ yếu là lãi tiền gửi ngân hàng (31,8 tỉ đồng), lãi chậm thanh toán, cho vay (38,4 tỉ đồng) và lãi từ đầu tư chứng khoán kinh doanh (7,1 tỉ đồng).

Tính đến ngày 31/12/2021, lượng tiền và tương đương tiền, cùng với các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn của CTD đạt 2.551,1 tỉ đồng, giảm 21,4% so với đầu năm. Bên cạnh đó, CTD còn rót gần 734,3 tỉ đồng đầu tư vào các trái phiếu có cam kết mua lại, được hưởng lãi suất tiền gửi từ 7,1 – 11%/năm.

Các khoản phải thu ngắn hạn của CTD chiếm 56,6% tổng tài sản, đạt 8.326,7 tỉ đồng, tăng 8,8% so với đầu năm. Trong đó, CTD đã trích lập dự phòng hơn 661 tỉ đồng.

Ở phía bên kia bảng cân đối, nợ phải trả của CTD đạt 6.445,2 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 8.247,7 tỉ đồng. Trong đó, dư nợ vay và nợ thuê tài chính của CTD chỉ là 1,7 tỉ đồng.

Lũy kế cả năm 2021, CTD ghi nhận doanh thu thuần đạt 9.087,3 tỉ đồng, giảm 37,5% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 24,29 tỉ đồng, giảm tới 92,7% so với thực hiện năm 2020./.