Hải quan xem xét lại việc kiểm tra chuyên ngành

Hải quan xem xét lại việc kiểm tra chuyên ngành

VietTimes -- Tuy hải quan đã tăng cường đầu tư vào các khu kiểm tra chuyên ngành (KTCN) với hi vọng rút ngắn thời gian thông quan, nhưng ngược lại những khu KTCN này lại bị doanh nghiệp than phiền vì làm phức tạp thêm thủ tục thông quan.  
Hải quan đang "ức chế” vì kiểm tra chuyên ngành như thế nào ?

Hải quan đang "ức chế” vì kiểm tra chuyên ngành như thế nào ?

VietTimes -- Bộ Tài chính vừa gửi công văn tới 11 Bộ, thúc giục phải nhanh chóng rà soát sửa đổi, bổ sung 73 văn bản liên quan đến quản lý chuyên ngành và kiểm tra chuyên ngành. Trước đó, phản hồi từ Cục Hải quan TPHCM cho biết quy định về kiểm tra chuyên ngành hiện nay không hiệu quả và hiệu lực.