Kiểm tra 13.600 doanh nghiệp, truy thu 2.500 tỉ đồng tiền thuế

Trong 4 tháng đầu năm, ngành thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra hơn 13.000 doanh nghiệp, qua đó truy thu cho ngân sách 2.500 tỉ đồng.

Metro Cash & Carry là một trong 13.600 doanh nghiệp đã bị cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra trong 4 tháng qua

Metro Cash & Carry là một trong 13.600 doanh nghiệp đã bị cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra trong 4 tháng qua

Bên cạnh đó, theo báo cáo “Về tình hình thực hiện các nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước tháng 4-2015” do văn phòng Bộ Tài chính phát hành, cơ quan thuế thuế còn giảm khấu trừ và giảm lỗ trên 4.570 tỉ đồng tại nhiều doanh nghiệp trong tổng số 13.600 đơn vị bị thanh tra, kiểm tra kể trên.

Cũng theo báo cáo, trong 4 tháng qua, cơ quan thuế cũng đã thu được khoảng 11.500 tỉ đồng tiền nợ thuế tại thời điểm 31-12-2014 chuyển sang, từ đó kéo số nợ thuế tại thời điểm cuối tháng 4 về mức 68.500 tỉ đồng, giảm 0,7% so với thời điểm cuối năm trước.

Các số thu trên của ngành thuế đã đóng góp vào số thu nội địa 4 tháng, ước đạt 238.700 tỉ đồng tương đương 37,4% dự toán, tăng 17% so cùng kỳ năm 2014 (không kể tiền sử đụng đất thì tăng 14,5%). Con số này được Bộ Tài chính đánh giá là đạt khá cả về tiến độ thực hiện dự toán và mức tăng trưởng so cùng kỳ.

Theo Bộ Tài chính, số thu đạt khá trong 4 tháng còn có lý do từ sự phát triển khả quan của nền kinh tế; hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp từng bước ổn định, kê khai nộp thuế đạt khá (số thu từ sản xuất - kinh doanh tháng 4 tăng 7% so với cùng kỳ); thị trường bất động sản có tín hiệu phục hồi, góp phần tăng số thu từ nhà, đất, lệ phí trước bạ. Đồng thời, tháng 4 là thời điểm các doanh nghiệp kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh quý 1-2015.

Theo thống kê, có 49 địa phương thu đạt trên mức kế hoạch 4 tháng với tổng số ước đạt 51.500 tỉ đồng, bằng 29,4% dự toán, tăng 7,3% so cùng kỳ năm 2014 (đã trừ đi phần hoàn thuế giá trị gia tăng 30.000 tỉ đồng).

Riêng số thu dầu thô trong 4 tháng chỉ đạt 23.000 tỉ đồng, giảm 32,6% so cùng kỳ năm 2014 và chỉ bằng 24,7% dự toán do giá dầu thô vẫn thấp hơn rất nhiều so với dự toán và mức giá thực tế năm ngoái. Giá dầu thanh toán bình quân 4 tháng đạt khoảng 58,3 đô la Mỹ/thùng, thấp hơn 41,7 đô la Mỹ/thùng so với giá dự toán.

Cho dù nguồn thu từ dầu thô giảm mạnh, tính chung tổng thu ngân sách thực hiện 4 tháng ước đạt 314.100 tỉ đồng, bằng 34,5% dự toán, và tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2014.

Theo TBKTSG

Lưu tin
Có thể bạn quan tâm