IPO bệnh viện GTVT: Giá bình quân gần 23.600 đồng, gấp hơn 2,3 lần giá khởi điểm

Toàn bộ hơn 4,95 triệu cổ phần của Bệnh viện Giao thông vận tải đã được đấu giá thành công với mức giá trung bình 23.597 đồng, thu về hơn 116,8 tỷ đồng.

IPO bệnh viện GTVT: Giá bình quân gần 23.600 đồng, gấp hơn 2,3 lần giá khởi điểm

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vừa công bố kết quả đấu giá cổ phần của Bệnh viện Giao thông vận tải Trung Ương.

Theo đó, sáng ngày 21/10, hơn 4,95 triệu cổ phần mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần của Bệnh viện Giao thông vận tải Trung Ương được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần. Có 33 tổ chức, cá nhân đã tham giá đấu giá, với tổng khối lượng đặt mua 11.703.100 cổ phần, gấp 2,37 lần số cổ phần mang ra đấu giá.

Mức giá đặt mua cao nhất 26.000 đồng/cổ phần và giá đặt mua thấp nhất 17.200 đồng/cổ phần. Có 2 nhà đầu tư đã trúng thầu với mức giá đấu thành công trung bình 23.597 đồng/cổ phần. Như vậy, tổng giá trị cổ phần bán được hơn 116,8 tỷ đồng.

Bệnh viện Giao thông vận tải Trung Ương là bệnh viện công lập đầu tiên được thí điểm cổ phần hóa theo chỉ đạo của Chính Phủ. Theo phương án cổ phần hóa đã được phê duyệt, Nhà nước sẽ nắm giữ 30% vốn điều lệ tương ứng 5,04 triệu cổ phần; 10,52% vốn điều lệ sẽ bán ưu đãi cho người lao động và 29,48%; 29,48% vốn điều lệ tương ứng 4,952 triệu cổ phần sẽ được bán đấu giá công khai ra công chúng. Trước đó, hơn 5,04 triệu cổ phần tương ứng 30% vốn điều lệ đã được bán cho nhà đầu tư chiến lược là CTCP Tập đoàn T&T.

Dự kiến, sau khi cổ phần hóa, Bệnh viện Giao thông vận tải Trung Ương sẽ có vốn điều lệ 168 tỷ đồng.

Theo InfoNet/HNX