Người dùng iPhone nên cẩn thận với lỗ hổng mới trên iOS 11

Người dùng iPhone nên cẩn thận với lỗ hổng mới trên iOS 11

Một trong những tính năng bảo mật thông minh hơn của iPhone X là các tin nhắn và thông báo khác trên màn hình khóa chỉ có thể được xem toàn bộ khi khuôn mặt của chủ nhân được nhân diện qua tính năng FaceID. Tính năng này thường được bật theo mặc định và ngăn không cho các cá nhân trong vùng lân cận bạn xem nhanh các thông tin nhạy cảm tiềm ẩn.