Instagram sắp có tính năng live video?

Instagram sắp có tính năng live video?

Đây chắc chắn là một thông tin đáng vui mừng  đối với cộng đồng hơn nửa tỷ người dùng của Instagram khi họ sắp có thể chia sẻ những khoảnh khắc cá nhân lên mạng xã hội đa màu sắc này.