Hơn 1.500 đại biểu dự Đại hội Đảng 12

Đại hội Đảng lần thứ 12 diễn ra từ ngày 20 – 28/1/2016 tại thủ đô Hà Nội với 1.510 đại biểu tham dự, đại diện cho 4,5 triệu đảng viên.

Ban đối ngoại Trung ương thông báo về đại hội 12 cho các đoàn ngoại giao. Ảnh: Võ Hải.

Ban đối ngoại Trung ương thông báo về đại hội 12 cho các đoàn ngoại giao. Ảnh: Võ Hải.

Chiều 22/12, Ban Đối ngoại Trung ương đã tổ chức cuộc thông báo về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng tới đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Trưởng ban đối ngoại Trung ương, Hoàng Bình Quân cho hay, Đại hội 12 diễn ra từ ngày 20 - 28/1/2016, tại thủ đô Hà Nội. Theo ông Quân, đây là đại hội thường kỳ, họp 5 năm một lần, là sự kiện chính trị trọng đại của đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Người đứng đầu Ban đối ngoại Trung ương cho biết, chủ đề của Đại hội 12 là: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả 30 năm đổi mới; kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội 11 của đảng (nhiệm kỳ 2011 - 2015); quyết định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ 5 năm 2016 – 2020; bầu Ban chấp hành trung ương khóa 12 nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Theo ông Hoàng Bình Quân, tham dự Đại hội có 1.510 đại biểu, đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên. Trong đó, đại biểu đương nhiên là 197 (hơn 13%); đại biểu được bầu tại đại hội đảng bộ trực thuộc trung ương là 1.300 người (trên 86%); 13 đại biểu chỉ định (0,86%); đại biểu có trình độ đại học trở lên chiếm 99,9%. Ngoài đại biểu chính thức, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng mời nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện Bà mẹ Việt Nam anh hùng, đại diện nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu... dự Đại hội.

Ông Hoàng Bình Quân thông tin, các văn kiện của Đại hội được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi, bằng nhiều kênh, trong đó có người Việt Nam ở nước ngoài. “Đây là cuộc sinh hoạt rộng rãi, công khai, dân chủ của Việt Nam. Đã có 26 triệu lượt ý kiến tham gia đóng góp. Những ý kiến trái chiều cũng được chúng tôi xem xét nghiêm túc”, Trưởng ban đối ngoại nhấn mạnh.

Đối với công tác nhân sự, ông Hoàng Bình Quân cho biết, đại hội sẽ tiến hành bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khoá mới là những đại biểu ưu tú trong Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng; có phẩm chất đạo đức; năng lực thực tiễn thể hiện bằng hiệu quả công việc; có uy tín trong Đảng, trong xã hội; có tư duy đổi mới, sáng tạo, khả năng tiếp cận, nắm bắt, xử lý có hiệu quả vấn đề mới và vấn đề phức tạp nảy sinh; có khả năng đoàn kết, quy tụ; phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Lãnh đạo Ban đối ngoại Trung ương cho hay, các đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam được mời đến dự phiên khai mạc và bế mạc của Đại hội lần thứ 12. Ban Chấp hành Trung ương sẽ tổ chức cuộc thông báo tới đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam về kết quả ngay sau khi Đại hội kết thúc.

Theo VnE