Hôm nay, bầu một số Phó chủ tịch và Chủ nhiệm các Ủy ban Quốc hội

VietTimes -- Hôm nay, 4/4/2016, Quốc hội (QH) họp phiên toàn thể tại hội trường. Buổi sáng, QH nghe trình và thảo luận về danh sách đề cử bầu một số Phó chủ tịch, một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH. Buổi chiều, QH sẽ bầu các chức danh này.

Hôm nay, bầu một số Phó chủ tịch và Chủ nhiệm các Ủy ban Quốc hội

Trước đó, chiều 2-4, các đại biểu QH đã bỏ phiếu đồng ý miễn nhiệm Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn; miễn nhiệm chức danh ủy viên Ủy ban Thường vụ QH với: Chủ tịch Hội đồng dân tộc Ksor Phước, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- ngân sách Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng- an ninh Nguyễn Kim Khoa, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng Đào Trọng Thi, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Nương.

Đồng thời QH đã bỏ phiếu miễn nhiệm với từng chức vụ cụ thể của: ông Ksor Phước, Chủ tịch Hội đồng dân tộc; ông Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- ngân sách; ông Nguyễn Kim Khoa, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng- an ninh; ông Nguyễn Văn Hiện, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp; bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội và ông Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. Ngoài ra, QH cũng đã miễn nhiệm Tổng kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn.

Cũng trong phiên họp ngày hôm nay, 4/4, QH sẽ nghe và thảo luận tại hội trường về Nghị quyết phê chuẩn Công hàm Thỏa thuận về cấp thị thực giữa Việt nam và Hoa Kỳ.

Dự kiến, phải tới phiên họp ngày 9/4 tới QH mới Biểu quyết thông qua Nghị quyết này.

LTB