Hôm nay - 1/2, Đại hội Đảng XIII bế mạc

VietTimes – Sáng nay (1/2), sau khi Tổng Bí thư, Bộ Chính trị khóa XIII ra mắt Đại hội, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII Nguyễn Phú Trọng sẽ có bài diễn văn bế mạc Đại hội.

Đại hội XIII của Đảng rút ngắn một ngày so với chương trình dự kiến.

Đại hội XIII của Đảng rút ngắn một ngày so với chương trình dự kiến.

Theo chương trình Đại hội XIII (sửa đổi), cũng trong sáng nay, kết quả bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ được báo cáo trước toàn thể Đại hội.

Được biết, ngay tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII – vừa diễn ra sáng qua (31/1), ông Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII - tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Cùng với đó, Hội nghị cũng bầu ra 18 Uỷ viên Bộ Chính trị, 5 Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII gồm 19 người. Ông Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Trong ngày làm việc trước đó, chiều 30/1, Đại hội XIII đã bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới gồm 200 người, trong đó 180 Ủy viên chính thức20 Ủy viên dự khuyết.

Đáng quan tâm, trong danh sách ứng cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có 10 trường hợp "đặc biệt" được giới thiệu và các trường hợp này đều trúng cử. Trong đó, 2 trường hợp "đặc biệt" của Bộ Chính trị khóa XII tái cử là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Đại hội bế mạc sớm 1 ngày so với chương trình dự kiến - kéo dài 9 ngày, từ 25/1 đến 2/2/2021.