Trung Quốc thất bại, không thể “bịt miệng” ASEAN về Biển Đông

Trung Quốc thất bại, không thể “bịt miệng” ASEAN về Biển Đông Analysis

Dù Trung Quốc gây sức ép khiến ASEAN rút lại tuyên bố về Biển Đông, nhưng nhờ quyết tâm của ít nhất năm nước ASEAN, nội dung của văn bản phê phán các hoạt động coi thường luật lệ của Trung Quốc tại Biển Đông đã được công bố và được báo chí quốc tế quảng bá rộng rãi, RFI ghi nhận.
Trung Quốc mất mặt ngay tại nhà, ép ASEAN rút tuyên bố về Biển Đông

Trung Quốc mất mặt ngay tại nhà, ép ASEAN rút tuyên bố về Biển Đông Analysis

Tờ Hoàn Cầu cho đăng bài bình luận tiếng Trung với tựa đề “ASEAN tát vào mặt Trung Quốc về vấn đề Nam Hải? Những ý tưởng điên cuồng của truyền thông phương Tây". Theo giáo sư Carl Thayer, có nhiều dấu hiệu cho thấy chính Trung Quốc đã gây sức ép để buộc ASEAN thu hồi văn bản về Biển Đông,