Tập đoàn Hoa Lâm: Tình hình hoạt động Bệnh viện Quốc tế City

Tập đoàn Hoa Lâm: Tình hình hoạt động Bệnh viện Quốc tế City

VietTimes – Báo cáo giữa niên độ (Interim Report) mới được Aseana Properties Limited (Aseana) công bố đã cho biết một số thông tin về tình hình hoạt động của Bệnh viện Quốc tế City (City International Hospital, viết tắt: CIH) – “hạt nhân” của Khu y tế kỹ thuật cao Hoa Lâm Shangri-La (International Healthcare Park and City International Hospital).