Nhân sự du lịch Singapore năng suất gấp 15 lần người Việt

Nhân sự du lịch Singapore năng suất gấp 15 lần người Việt

VietTimes -- Việt Nam có 1,3 triệu lao động ngành du lịch nhưng mức doanh thu khá thấp, trung bình chỉ 3.477 USD/người/năm. Trong khi đó, ở Thái Lan, mỗi lao động tạo ra 8.369 USD/năm, gấp 2,5 lần; còn tại Singapore mỗi lao động tạo ra tạo ra 47.713 USD/năm, gấp 15 lần so với ở Việt Nam.