Hết 7 tháng năm 2015, Việt Nam đã nhập siêu 19,3 tỉ USD từ Trung Quốc

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 7, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc (TQ) đạt 4,36 tỉ USD, nâng tổng mức nhập khẩu của Việt Nam trong bảy tháng đầu năm từ nước này lên 28,4 tỉ USD.

Hết 7 tháng năm 2015, Việt Nam đã nhập siêu 19,3 tỉ USD từ Trung Quốc

Trong khi đó, xuất khẩu của Việt Nam sang TQ đạt 1,34 tỉ USD trong tháng 7 và đạt hơn 9 tỉ USD trong bảy tháng.

Như vậy, tổng mức nhập siêu từ thị trường TQ trong tháng 7 là trên 3 tỉ USD, còn mức nhập siêu bảy tháng là khoảng 19,3 tỉ USD.

Trong bảy tháng, Việt Nam xuất 37 nhóm hàng sang thị trường TQ, trong đó chỉ có duy nhất nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 1,45 tỉ USD, còn các nhóm hàng còn lại đạt kim ngạch dưới 1 tỉ USD.

Trong khi đó, trong số trên 28 tỉ USD kim ngạch nhập khẩu từ TQ thì có tới sáu mặt hàng có kim ngạch trên 1 tỉ USD. Đặc biệt, kim ngạch nhập ô tô nguyên chiếc các loại và linh kiện phụ tùng ô tô cũng đạt trên 1 tỉ USD.

Theo PLTP