Liệu chúng ta có thể thoát khỏi những chiếc vòi bạch tuộc của Google?

Liệu chúng ta có thể thoát khỏi những chiếc vòi bạch tuộc của Google?

VietTimes – Công nghệ càng hiện đại, chúng ta càng bị mất đi sự riêng tư. Các công ty công nghệ lớn trong đó có Google dễ dàng biết chúng ta là ai, đi đâu, làm gì. Liệu chúng ta có thể thoát khỏi hệ sinh thái đa dạng của Google giống như những chiếc vòi bạch tuộc đang cuốn lấy chúng ta mỗi ngày hay không?