Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ 1/3/2015

Hướng dẫn mới về tiền lương; công ty con không được đầu tư góp vốn vào công ty mẹ trong ngành dầu khí; cho phép giảm tối đa 5% giá bán DN 100% vốn nhà nước; cấm quảng cáo sữa thay thế sữa mẹ... là những chính sách có hiệu lực từ 1/3/2015.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Hướng dẫn mới về tiền lương

Nhiều điểm mới về tiền lương được quy định tại Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Bộ Luật lao động.

Đáng chú ý như, người sử dụng lao động trả lương chậm từ 15 ngày trở lên phải trả thêm một khoản tiền ít nhất bằng số tiền trả chậm nhân với lãi suất trần huy động tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) công bố tại thời điểm trả lương.

Nếu NHNN không quy định thì dựa trên lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng của ngân hàng thương mại, nơi doanh nghiệp, cơ quan mở tài khoản giao dịch thông báo tại thời điểm trả lương.

Ngoài ra, Nghị định còn nêu rõ việc thương lượng bồi thường thiệt hại trong trường hợp đình công bất hợp pháp phải thực hiện trong 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Nghị định 05 thay thế các Nghị định 196-CP năm 1994, Nghị định 41-CP năm 1995, 93/2002/NĐ-CP, 33/2003/NĐ-CP, 11/2008/NĐ-CP .

Ngành dầu khí: Công ty con không được đầu tư góp vốn vào công ty mẹ

Đó là một trong những Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được Chính phủ ban hành tại Nghị định 06/2015/NĐ-CP .

Ngoài ra công ty con, đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty mẹ không được: Góp vốn cùng Công ty mẹ để thành lập doanh nghiệp mới. Góp vốn, mua cổ phần khi cổ phần hóa các đơn vị trong cùng Tập đoàn hoặc tổ hợp Công ty mẹ - công ty con.

Nếu doanh nghiệp có hoạt động đầu tư vốn ra bên ngoài không đúng đối tượng nhưng không thực hiện điều chỉnh cơ cấu đầu tư như quy định thì sẽ bị xem xét và xử lý trách nhiệm đối với Hội đồng thành viên.

Nghị định này thay thế Nghị định 142/2007/NĐ-CP và 44/2010/NĐ-CP .

Xác định thiệt hại đối với môi trường

Hình thức, thời điểm thu thập dữ liệu, chứng cứ để xác định thiệt hại đối với môi trường được quy định cụ thể tại Nghị định 03/2015/NĐ-CP.

Theo đó, dữ liệu, chứng cứ xác định có thể dưới hình thức: Hình ảnh, băng từ, dữ liệu thu được từ quan trắc, đo đạc, phân tích, viễn thám, hệ thống thông tin địa lý và các hình thức khác.

Thời điểm thu thập dữ liệu, chứng cứ phải được thu thập lúc  môi trường bị ô nhiễm, suy thoái ở mức cao nhất tính từ khi xảy ra hoặc tại thời điểm phát hiện môi trường bị ô nhiễm, suy thoái.

Đồng thời quy định: các hành vi gây ô nhiễm, suy thoái môi trường dẫn đến thiệt hại đối với môi trường diễn ra trước ngày 1/1/2015 mà chưa được bồi thường thì việc xác định thiệt hại và trách nhiệm bồi thường theo Nghị định này.

Nghị định 03 thay thế cho Nghị định 113/2010/NĐ-CP .

Cho phép giảm tối đa 5% giá bán doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Nghị định 128/2014/NĐ-CP về bán và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy tiến trình sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới. Theo đó:

Nếu người mua doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp trả tiền một lần ngay sau khi mua thì được giảm giá tối đa là 5% giá bán.

Nếu  tập thể người lao động trong doanh nghiệp trúng đấu giá hoặc là người duy nhất đăng ký mua, thì được giảm 15% giá bán.

Giá bán nêu trên không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất nhưng không vượt quá số vốn chủ sở hữu hiện có tại doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp.

Nghị định 128 bãi bỏ Nghị định 109/2008/NĐ-CP .

Thanh toán chi phí hồi hương cho thuyền viên

Chủ tàu phải có trách nhiệm thanh toán các chi phí liên quan đến việc hồi hương của thuyền viên gồm:

Chi phí đi đến địa điểm lựa chọn để thuyền viên hồi hương; Chi phí ăn, ở của thuyền viên tính từ thời điểm rời tàu cho đến địa điểm hồi hương; Tiền lương và trợ cấp đi lại của thuyền viên tính từ thời điểm rời tàu cho đến địa điểm hồi hương; 

Chi phí vận chuyển tối đa 30 kg hành lý cá nhân của thuyền viên đến địa điểm hồi hương; Chi phí chăm sóc y tế cần thiết cho tới khi thuyền viên đủ điều kiện sức khỏe để đi đến địa điểm hồi hương. Nội dung này được quy định tại Nghị định 121/2014/NĐ-CP .

Cấm quảng cáo sữa thay thế sữa mẹ

Ngày 6/11/2014, Chính phủ ban hành Nghị định 100/2014/NĐ-CP quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo.

Theo đó, nghị định nghiêm cấm các hành vi quảng cáo: Sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi; Thức ăn bổ sung dùng cho trẻ dưới 6 tháng tuổi;

Bình bú và vú ngậm nhân tạo dưới mọi hình thức; Sử dụng hình ảnh bào thai hoặc trẻ nhỏ trong quảng cáo sữa dùng cho phụ nữ mang thai.

Nghị định 100 thay thế Nghị định 21/2006/NĐ-CP .

Theo Bizlive

Lưu tin
Tin liên quan
Có thể bạn quan tâm