Hàng loạt Bộ, ngành sẽ bị thanh tra việc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo

Theo kế hoạch, trong năm 2016, Thanh tra Bộ Nội vụ sẽ thanh tra chuyên ngành về cán bộ, công chức, viên chức; bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo; quản lý biên chế;… tại nhiều Bộ, ngành và UBND các tỉnh.

Hàng loạt Bộ, ngành sẽ bị thanh tra việc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, tuyển dụng công chức, nâng ngạch công chức; ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính nhà nước; bổ nhiệm và quản lý hồ sơ công chức của UBND tỉnh Hà Giang.

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng; thăng hạng chức danh nghề nghiệp; ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính nhà nước và số lượng cấp phó công chức lãnh đạo, quản lý của UBND tỉnh Bạc Liêu.

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, bổ nhiệm; số lượng cấp phó; tiêu chuẩn ngạch công chức lãnh đạo, quản lý và quản lý hồ sơ công chức của UBND tỉnh An Giang.

Trong quý II/2016 sẽ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng; thăng hạng chức danh nghề nghiệp; ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính nhà nước và số lượng cấp phó công chức lãnh đạo, quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, tuyển dụng công chức; ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính nhà nước; bổ nhiệm và quản lý hồ sơ công chức của UBND tỉnh Kon Tum.

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn; tuyển dụng viên chức; bổ nhiệm; số lượng cấp phó; nghỉ hưu; đánh giá, phân loại công chức, viên chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Giao thông vận tải.

Quý III/2016, sẽ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng số lượng người làm việc, ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn; bổ nhiệm, số lượng cấp phó, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức lãnh đạo, quản lý; quản lý hồ sơ của Đài Truyền hình Việt Nam.

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, tuyển dụng công chức; ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính nhà nước; bổ nhiệm và quản lý hồ sơ công chức; công tác cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức của UBND tỉnh Bến Tre.

Quý IV/2016 sẽ tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, bổ nhiệm; số lượng cấp phó; tiêu chuẩn ngạch công chức lãnh đạo, quản lý và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Hải Dương và Tây Ninh…

Theo kế hoạch vừa được lãnh đạo Bộ Nội vụ phê duyệt, hoạt động thanh tra nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật: phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

“Việc thanh tra tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, đồng thời chú trọng việc thực hiện có hiệu quả các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra”, lãnh đạo Bộ Nội vụ cho biết.

Theo Infonet