Hàn Quốc ngừng nhận lao động tại 58 quận/huyện của Việt Nam

VietTimes -- Bộ LĐTB&XH vừa thông báo tạm dừng tuyển chọn lao động sang Hàn Quốc làm việc trong năm 2017 đối với 58 quận/huyện có số người cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc từ 60 người trở lên.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Tại công văn số 1147/ LĐTBXH-QLLĐNN ngày 28/3/2017, Bộ LĐTB&XH đã thông báo việc tạm dừng tuyển chọn lao động sang Hàn Quốc làm việc theo chương trình EPS năm 2017 ở một số địa phương.

Theo đó, 109 quận/huyện có tỉ lệ lao động hết hạn hợp đồng nhưng không về nước trên 30% của 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số lao động cư trú bất hợp pháp cao nhất tại Hàn Quốc thuộc diện đưa vào xem xét tạm dừng tuyển chọn trong năm 2017. 

Tạm dừng tuyển chọn lao động trong năm 2017 đối với 58 quận/huyện có số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc từ 60 người trở lên trong số 109 quận/huyện nêu trên.

Công văn cũng nêu rõ không áp dụng việc tạm dừng tuyển chọn lao động ngành ngư nghiệp trong năm 2017 đối với các huyện ven biển ở các tỉnh bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển năm 2016, bao gồm: Hà Tĩnh (huyện Nghi Xuân, Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Thạch Hà, Kỳ Anh); Quảng Bình (huyện Bố Trạch, thị xã Ba Đồn, thành phố Đồng Hới).

Bộ LĐTB&XH cũng cho biết sẽ tạm dừng tuyển chọn lao động sang Hàn Quốc trong năm 2018 với các địa phương nếu vào thời điểm cuối năm 2017 không giảm được số lao động cư trú bất hợp pháp, đồng thời sẽ dỡ bỏ việc tạm dừng với địa phương giảm được tỉ lệ lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

Danh sách 58 quận huyện bị từ chối xuất khẩu lao động