Hàn Quốc: Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông chủ trì cách mạng 4.0

VietTimes -- Ủy ban Cố vấn chính sách của Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông nước này sẽ chủ trì phối hợp các chính sách liên quan đến cuộc cách mạng được biết đến dưới tên “cách mạng công nghiệp  lần thứ tư” đang diễn ra trên toàn thế giới.

Samsung Semiconductor có nhiều sản phẩm mang tính cách mạng

Samsung Semiconductor có nhiều sản phẩm mang tính cách mạng

Ông Park Kwang-on, người phát ngôn của Ủy ban Cố vấn Kế hoạch quốc gia, cho biết, Bộ Khoa học, Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Hoạch định kế hoạch tương lai (MSIP) sẽ là cơ quan chủ chốt của chính phủ chịu trách nhiệm chính về các kế hoạch hành động cho 5 năm tới.

Theo ông Park, trong thời gian diễn ra chiến dịch tranh cử, ông Moon  Jae-in có dự kiến thành lập một ủy ban trực thuộc Phủ Tổng thống để xử lý các công việc liên quan đến cách mạng công nghiệp lần thứ tư .

“Nhưng sau khi thảo luận nội bộ, công việc này sẽ giao cho Bộ Khoa học, Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Hoạch định kế hoạch tương lai quản lý" - ông Park nói.

Kết quả hình ảnh cho ict korea

MSIP đã đưa ra nhiều biện pháp để khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường công nghệ thông tin thông minh, một yếu tố then chốt của cách mạng công việc thứ tư, tạo ra những thay đổi cơ bản trong việc phát triển nền kinh tế trong tương lai.

MSIP cũng nhấn mạnh rằng, các công nghệ tiên tiến nhất như Internet vạn vật và trí thông minh nhân tạo sẽ giúp tạo ra những cơ hội kinh doanh rất lớn với lợi nhuận lên tới 560 nghìn tỷ won, tương đương 470 tỷ USD vào năm 2030.