Hải quan siết quy định khách xuất nhập cảnh được mang không quá 5.000 USD

VietTimes -- Tổng cục Hải quan vừa phát công văn chỉ đạo, yêu cầu hải quan các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát tiền mặt của người xuất nhập cảnh.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Quảng Ninh và Hải quan các địa phương tăng cường công tác kiểm tra giám sát hải quan đối với ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt, công cụ chuyển nhượng, vàng, kim loại đá quý của người xuất cảnh, nhập cảnh trên địa bàn.

Căn cứ quy định tại Điều 2 Thông tư 15/2011/TT-NHNN ngày 12/8/2011 của NHNN về việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt của cá nhân khi xuất nhập cảnh: Cá nhân khi nhập cảnh, xuất cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng hộ chiếu mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt trên mức quy định dưới đây thì phải khai báo hải quan cửa khẩu:

- 5.000 USD (năm nghìn đôla Mỹ) hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương;

- 15.000.000 VND (mười lăm triệu đồng Việt Nam).

Trường hợp mang ngoại tệ tiền mặt bằng hoặc thấp hơn mức nêu trên, hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương và có nhu cầu gửi số ngoại tệ tiền mặt này vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của cá nhân mở tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối (tổ chức tín dụng được phép), thì cũng phải khai báo hải quan cửa khẩu.

Tờ khai nhập cảnh – xuất cảnh có xác nhận của hải quan cửa khẩu về số ngoại tệ mang vào là cơ sở để tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối cho gửi ngoại tệ tiền mặt vào tài khoản thanh toán.

Mức ngoại tệ và đồng Việt Nam tiền mặt quy định phải khai báo hải quan cửa khẩu quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với những cá nhân mang theo các loại phương tiện thanh toán, giấy tờ có giá bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam như séc du lịch, thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm, các loại chứng khoán và các giấy tờ có giá khác.