Hà Tĩnh có khoảng 40.800 lao động ảnh hưởng sau sự cố môi trường

VietTimes -- Ngày 24/9, tại kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đã báo cáo về sự cố Formosa làm cá chết. Theo đó, số lao động của tỉnh bị ảnh hưởng là hơn 40.800 người.

Sau sự cố môi trường lao động ở Hà Tĩnh bị ảnh hưởng hơn 40.800 người.

Sau sự cố môi trường lao động ở Hà Tĩnh bị ảnh hưởng hơn 40.800 người.

Cụ thể, theo ông Sơn, lao động trực tiếp bị ảnh hưởng 35.530 người, lao động gián tiếp bị ảnh hưởng là hơn 5.300 người. 

Báo cáo của UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng nhấn mạnh sự cố môi trường do Formosa xả thải đã gây ra hậu quả hết sức nghiêm trọng đến đời sống xã hội trên địa bàn, từ kinh tế, xã hội, môi trường đến an ninh trật tự; ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, việc làm, thu nhập, tâm lý, sinh hoạt của người dân, đặc biệt là khu vực ven biển.

Trong đó, sự cố môi trường đã gây ảnh hưởng đến gần 7.000 tàu khai thác thủy sản, hơn 2.000 ha nuôi trồng thủy sản, 31.500 m3 nuôi lồng bè, hơn 113 ha sản xuất muối ở Hà Tĩnh.