Hà Nội tăng học phí trường công lập từ 1/1/2016

Cụ thể, đối với khu vực thành thị, mức học phí công lập mỗi tháng của học sinh là 60.000 đồng/tháng (hiện tại là 40.000 đồng). Khu vực nông thôn là 30.000 đồng (hiện nay là 20.000 đồng). Khu vực miền núi là 8.000 đồng (hiện nay là không thu).

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo tờ trình của UBND Hà Nội, mức thu học phí mới với cấp học mầm non, tiểu học, trung học phổ thông công lập sẽ bằng mức thấp nhất trong khung học phí được Chính phủ ban hành để không đột biến so với mức thu hiện nay, đảm bảo an sinh xã hội,

Cụ thể, đối với khu vực thành thị, mức học phí công lập mỗi tháng của học sinh là 60.000 đồng/tháng (hiện tại là 40.000 đồng). Khu vực nông thôn là 30.000 đồng (hiện nay là 20.000 đồng). Khu vực miền núi là 8.000 đồng (hiện nay là không thu).

Hà Nội tăng học phí trường công lập từ 1/1/2016 ảnh 1

HĐND Hà Nội đánh giá mức học phí công lập mới là phù hợp. Ảnh minh họa: Lan Hạ

Từ năm học 2016-2017 trở đi, học phí được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân hàng năm của thành phố.

Các trường công lập chất lượng cao sẽ được chủ động xây dựng mức học phí tương xứng để trang trải chi phí đào tạo, trình UBND thành phố phê duyệt. Các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp vẫn được giữ nguyên theo mức mà các trường đã thu cho năm học 2015-20016 song phải công bố cho cả khóa học.

Sau khi UBND thành phố Hà Nội có tờ trình, Ban Văn hóa Xã hội, HĐND Hà Nội đã có báo cáo thẩm tra, đánh giá mức thu học phí mới là phù hợp. Tuy nhiên, do con em các hộ dân miền núi sẽ không được hỗ trợ học phí theo quy định mới nên Ban Văn hóa Xã hội đề nghị thành phố, các huyện làm tốt công tác tuyên truyền, giải thích chính sách mới về học phí và hỗ trợ chi phí học tập.

Theo VnE