Hà Nội sắp có tuyến đường 5,5km từ Võ Nguyên Giáp đến đô thị vệ tinh Sóc Sơn

VietTimes -- Tuyến đường từ đường Võ Nguyên Giáp đến đô thị vệ tinh Sóc Sơn được chia ra làm 02 đoạn, với tổng chiều dài 5,5km, rộng tối đa 50m.

Tuyến đường này có điểm đầu giao với đường Võ Nguyên Giáp điểm cuối giao với tuyến đường tỉnh lộ 131.

Tuyến đường này có điểm đầu giao với đường Võ Nguyên Giáp điểm cuối giao với tuyến đường tỉnh lộ 131.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng vừa phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối từ đường Võ Nguyên Giáp đến đô thị vệ tinh Sóc Sơn, đoạn tuyến 1 (từ nút giao đường Võ Nguyên Giáp đến nút giao với đường tỉnh lộ 131), huyện Sóc Sơn, tỷ lệ 1/500

Theo đó, tuyến đường có chiều dài khoảng 5,5km, điểm đầu tại khu vực nút giao với đường Võ Nguyên Giáp, điểm cuối giao với tuyến đường tỉnh lộ 131.

Tuyến đường được chia làm 02 đoạn. Đoạn 1 (từ nút giao đường Võ Nguyên Giáp đến nút giao Quốc lộ 18 mới) quy mô mặt cắt ngang điển hình rộng B=50m, lòng đường 02 làn xe mỗi làn rộng 11,25m; dải phân cách giữa rộng 12,5m; vỉa hè hai bên, mỗi bên rộng 7,25m.

Đoạn 2 (từ nút giao Quốc lộ 18 mới đến nút giao với đường tỉnh lộ 131) quy mô mặt cắt ngang điển hình rộng B=40m, gồm lòng đường xe chạy 02 làn mỗi bên rộng 11,25m; dải phân cách giữa rộng 3m; vỉa hè hai bên mỗi bên rộng 7,25m.

Riêng đối với đoạn tuyến qua Khu tái định cư Tiên Dược - Mai Đình phục vụ giải phóng mặt bằng tại huyện Sóc Sơn đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 chỉ giới đường đỏ được cập nhật theo hồ sơ quy hoạch được duyệt với quy mô mặt cắt ngang đoạn tuyến B=49m, gồm: 2 làn xe mỗi làn 11,25m; dải phân cách rộng 3m; vỉa hè hai bên mỗi bên rộng 7,25m; lòng đường gom rộng 6m, vỉa hè phía Tây đường gom rộng 3m.

Chỉ giới đường đỏ được xác định trên cơ sỏ tim đường, mặt cắt ngang đường, các thông số kỹ thuật, điều kiện khống chế và kết hợp nội suy và được xác định tiếp trên bản vẽ.

Ngoài ra Hà Nội còn xây dựng tổ hợp nút giao khác mức tuyến đường Võ Nguyên Giáp với tuyến đường nối từ đường Võ Nguyên Giáp đến đô thị vệ tinh Sóc Sơn, Quốc lộ 18 cũ.

Các nút giao thông với các tuyến đường ngang khác theo quy hoạch tổ chức nút giao cùng mức; Chỉ giới đường đỏ tại các nút giao với các đường ngang thể hiện trong hồ sơ này chỉ xác định sơ bộ và sẽ được xác định cụ thể, bổ sung trong quá trình lập quy hoạch chi tiết hai bên dường hoặc các dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường ngang được cấp thẩm quyền phê duyệt.

UBND Thành phố Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác nhận hồ sơ chỉ giới đường đỏ, bàn giao cho UBND huyện Sóc Sơn để tổ chức công bố công khai hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường, phục vụ công tác quản lý quy hoạch và thực hiện dự án đầu tư xây dựng.