Hà Nội “lạm phát” Phó Giám đốc Sở

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa có thông báo kết luận thanh tra đột xuất thực hiện quy định về quản lý biên chế, cấp bậc. Theo thông báo này, nhiều đơn vị của Hà Nội có số cấp phó “vượt mức”.

Hà Nội “lạm phát” Phó Giám đốc Sở

Phạm vi của thanh tra lần này gồm việc quản lý biên chế công chức, trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng, số lượng cấp phó từ Phó Giám đốc sở và tương đương trở xuống, việc ký hợp đồng làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính của  UBND TP Hà Nội.

Theo thông báo, việc tuyển dụng công chức trong trường hợp đặc biệt được UBND TP Hà Nội thực hiện đúng quy định về thẩm quyền thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch hoặc các trường hợp không phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch. 

Hà Nội cũng thực hiện đúng quy định thống nhất ý kiến với Bộ Nội vụ trước khi quyết định tiếp nhận không qua thi tuyển. Các trường hợp được tuyển dụng đều đáp ứng được điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Hà Nội “lạm phát” Phó Giám đốc Sở ảnh 1
Hà Nội có nhiều đơn vị "lạm phát" cấp phó (ảnh minh họa)

Tuy vậy, qua quá trình thanh tra đã phát hiện một số tồn tại, hạn chế. Điển hình là một số cơ quan hành chính của Hà Nội có số lượng Phó Giám đốc sở và tương đương vượt quá quy định. Hội đồng kiểm tra, sát hạch đối với trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức còn có số lượng thành viên chưa phù hợp quy định. Hà Nội cũng chưa có văn bản báo cáo Bộ Nội vụ đối với các trường hợp là viên chức đơn vị sư nghiệp công lập được tiếp nhận không qua thi tuyển sau tháng 10/2012.

Nguyên nhân được cho rằng việc thực hiện hợp nhất, sáp nhập các đơn vị thuộc thành phố Hà Nội, việc tăng cường lực lượng thanh tra giao thông vận tải và chuyển giao nguyên trạng biên chế thanh tra xây dựng quận, huyện thị xã… là nguyên nhân dẫn đến số lượng Phó Giám đốc sở và tương đương của một số cơ quan, đơn vị vượt quy định và còn lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Theo Infonet