Hà Nội kiến nghị cho Vingroup và T&T nghiên cứu xây 3 tuyến đường sắt đô thị

VietTimes -- UBND TP. Hà Nội kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận cho phép TP. Hà Nội giao Vingroup và T&T lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và báo cáo nghiên cứu khả thi 03 đoạn tuyến đường sắt đô thị.

Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đang triển khai - Ảnh minh họa.

Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đang triển khai - Ảnh minh họa.

Thông tin được Báo Đấu thầu đăng tải ngày 2/1/2018, UBND TP. Hà Nội vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về chủ trương cho phép giao Tập đoàn Vingroup - CTCP và Công ty CP Tập đoàn T&T tự bỏ kinh phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (đề xuất dự án) 3 trong số các đoạn tuyến đường sắt đô thị TP. Hà Nội ưu tiên đầu tư giai đoạn đến năm 2025.

Sau khi công khai quy hoạch các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội và kêu gọi các nhà đầu tư tham gia, đã có nhiều nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu đầu tư, song đến nay chỉ có 2 nhà đầu tư là Tập đoàn Vingroup - CTCP và Công ty CP Tập đoàn T&T đăng ký xin triển khai thủ tục đề xuất Dự án. Cả 2 nhà đầu tư này đều đề xuất đầu tư dự án theo hình thức BT.

Trong đó, Vingroup đề xuất 2 đoạn tuyến: tuyến số 5 (đoạn Văn Cao - Hòa Lạc) dài 38,4 km (gồm đoạn 1: Văn Cao - đường Vành đai 4, dài 15 km; đoạn 2: Vành đai 4 - Hòa Lạc, dài 23,4 km) và tuyến số 2 (đoạn Trần Hưng Đạo - Thượng Đình) dài 5,9 km. Còn Công ty CP Tập đoàn T&T đề xuất đoạn tuyến số 4 (Mê Linh - Sài Đồng - Liên Hà, dài 54 km).

Cả 2 nhà đầu tư trên đều cam kết khi được giao nghiên cứu đề xuất dự án sẽ tự nguyện ứng vốn để triển khai; không yêu cầu được bồi hoàn lại kinh phí và sẵn sàng bàn giao lại toàn bộ hồ sơ, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án cho UBND Thành phố và đơn vị được lựa chọn để tiếp tục triển khai đầu tư. Trường hợp được lựa chọn là nhà đầu tư chính thức, các nhà đầu tư này được hạch toán chi phí vào chi phí của dự án.

Theo UBND TP. Hà Nội đây là 2 nhà đầu tư trong nước, phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 35/TB-VPCP ngày 25/1/2017, có năng lực quản trị, năng lực tài chính tốt, đã thực hiện các dự án nhóm A.

Việc này Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng đã nhất trí về chủ trương. Các dự án đầu tư nêu trên đều thuộc dự án quan trọng quốc gia, chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ và Quốc hội. Vì vậy, UBND TP. Hà Nội kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận cho phép UBND Thành phố giao Tập đoàn Vingroup - CTCP và Công ty CP Tập đoàn T&T tự bỏ kinh phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và báo cáo nghiên cứu khả thi các tuyến đường sắt đô thị theo đề xuất nêu trên, trình các cấp thẩm quyền phê duyệt.

Dự kiến trong nă m 2018 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, báo cáo Quốc hội thông qua tại Kỳ họp trong năm 2018.