Góp ý sửa đổi, bổ sung Nghị định số 25/2011/NĐ-CP, bảo đảm duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh

VietTimes – Nghị định số 25/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông đang nảy sinh một số vướng mắc, Bộ TT&TT đang nghiên cứu sửa đổi bổ sung.

ảnh minh họa. Nguồn Internet

ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo tin từ Bộ TT&TT, thời gian qua khi thực hiện Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông đã nảy sinh một số vướng mắc, bất cập như vấn đề về quản lý cạnh tranh trong kinh doanh dịch vụ viễn thông, cấp phép viễn thông, quản lý giá cước, khuyến mại dịch vụ viễn thông, quản lý tài nguyên kho số viễn thông.

Nhằm bảo đảm duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh, sử dụng hiệu quả tài nguyên, cải cách hành chính theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Bộ TT&TT đang chỉ đạo lấy ý kiến đóng góp của người dân để sửa đổi, bổ sung Nghị định cho phù hợp với thực tiễn.

Hướng sửa đổi bổ sung Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ về vấn đề cấp phép viễn thông là nâng cao tính minh bạch trong các thủ tục về cấp phép viễn thông và tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

Trong dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định về cấp phép viễn thông như: Bỏ việc phân loại mạng viễn thông cố định mặt đất theo tiêu chí sử dụng băng tần và số thuê bao, chỉ quy định điều kiện về mức vốn pháp định và mức cam kết đầu tư khi thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất theo phạm vi thiết lập mạng (1 tỉnh, khu vực và toàn quốc) để phù hợp với thực tiễn, xu thế phát triển công nghệ và đơn giản hoá điều kiện cấp phép.

Bổ sung hướng dẫn Điểm b Khoản 5 Điều 24 Luật Viễn thông chỉ yêu cầu giấy phép mạng dùng riêng đối với các mạng dùng riêng mà các thành viên mạng là các tổ chức, cá nhân độc lập, không thuộc cùng một cơ quan, tổ chức. Việc này phù hợp với yêu cầu quản lý chặt loại hình mạng dùng riêng này, tránh lợi dụng, biến tướng thành mạng viễn thông công cộng.

Về quản lý cạnh tranh trong kinh doanh dịch vụ viễn thông, trong dự thảo bổ sung lần này quy định danh mục các thị trường dịch vụ viễn thông quan trọng Nhà nước cần quản lý cạnh tranh theo quy định tại Khoản 4 Điều 19 Luật Viễn thông. Đối với thị trường dịch vụ bán lẻ, đề xuất quy định 2 thị trường: Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định và dịch vụ thông tin di động mặt đất. Đây là 2 dịch vụ phục vụ trực tiếp nhu cầu thông tin liên lạc của xã hội, chỉ đạo điều hành của Nhà nước và có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội, cần phải quản lý, thúc đẩy cạnh tranh, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp để phát triển.

Đặc biệt về việc quản lý giá cước dịch vụ viễn thông, dự thảo bổ sung các quy định quản lý giá dịch vụ bán buôn để thúc đẩy cạnh tranh trên thị trường, phù hợp với thông lệ quản lý quốc tế và pháp luật về giá. Tiếp tục quản lý giá bán lẻ dịch vụ viễn thông nhưng chuyển sang hình thức kê khai giá, quản lý hậu kiểm phù hợp với quy định pháp luật về giá.

Đối với quản lý thẻ thanh toán dịch vụ viễn thông, dự thảo Nghị định lần này đã bổ sung quy định cho phép sử dụng tài khoản SIM thuê bao di động để chi trả cho dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động (là dịch vụ kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP).