Giáo viên bỏ phiếu kín để lựa chọn sách giáo khoa trong năm học mới

VietTimes -- Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành thông tư hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa (SGK) trong cơ sở giáo dục phổ thông. 

Giáo viên và phụ huynh học sinh xem sách giáo khoa. Ảnh: Minh Thúy

Giáo viên và phụ huynh học sinh xem sách giáo khoa. Ảnh: Minh Thúy

Theo Bộ GD&ĐT, để lựa chọn SGK, tổ chuyên môn sẽ tổ chức nghiên cứu, thảo luận và đánh giá SGK của các môn học thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn SGK.

Đáng chú ý, giáo viên được bỏ phiếu kín để lựa chọn một đầu SGK cho mỗi môn học thuộc phạm vi đánh giá, lựa chọn của tổ chuyên môn. Tổ chuyên môn sẽ báo cáo Hội đồng danh mục SGK được lựa chọn, sắp xếp theo thứ tự số phiếu đồng ý lựa chọn từ cao xuống thấp. Danh mục SGK được lựa chọn có chữ ký của tổ trưởng tổ chuyên môn và các giáo viên trong tổ chuyên môn.

Sau khi có danh mục SGK được lựa chọn, Hội đồng sẽ tiến hành họp, thảo luận, đánh giá SGK theo quy định tại về các tiêu chí lựa chọn SGK. Hội đồng bỏ phiếu kín lựa chọn SGK.

Giáo viên bỏ phiếu kín để lựa chọn sách giáo khoa trong năm học mới ảnh 1

Sách giáo khoa được sử dụng trong năm học mới đang được phụ huynh và giáo viên dành sự quan tâm đặc biệt. Ảnh: Minh Thúy

Bộ GD&ĐT cho biết, SGK được lựa chọn phải được trên 1/2 số thành viên của Hội đồng bỏ phiếu đồng ý. Trường hợp SGK không được trên 1/2 số thành viên của Hội đồng bỏ phiếu đồng ý lựa chọn, Hội đồng thảo luận, phân tích các SGK với các tiêu chí lựa chọn SGK và bỏ phiếu lựa chọn lại.

Sau lần bỏ phiếu thứ hai, nếu vẫn không được trên 1/2 số thành viên của Hội đồng bỏ phiếu đồng ý lựa chọn thì Hội đồng quyết định lựa chọn SGK có số phiếu đồng ý cao nhất trong danh mục SGK do tổ chuyên môn báo cáo theo quy định. Hội đồng tổng hợp kết quả lựa chọn SGK thành biên bản, có chữ ký của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký và các Ủy viên tham dự.

Hội đồng sẽ đề xuất với người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông danh mục SGK đã được Hội đồng lựa chọn để sử dụng trong năm học mới. Trên cơ sở đề xuất của Hội đồng, người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông quyết định danh mục SGK được sử dụng.

Theo Thông tư của Bộ GD&ĐT, căn cứ tiêu chí lựa chọn SGK, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể tiêu chí lựa chọn SGK phù hợp với cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn, đồng thời, chỉ đạo sở GD&ĐT; Ủy ban nhân dân các huyện, quận, thị xã, thành phố tổ chức hướng dẫn, giám sát, kiểm tra các cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn SGK theo quy định.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cũng có trách nhiệm bảo đảm nguồn kinh phí theo phân cấp quản lý để các cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức lựa chọn SGK.