Giải ngân vốn vay nước ngoài mới đạt 42,8% kế hoạch năm

VietTimes -- Theo Bộ Tài chính, kết thúc 7 tháng đầu năm 2016, trị giá giải ngân vốn vay nước ngoài khoảng 44.054 tỷ đồng, đạt 42,8% kế hoạch cả năm.

Vốn vay chủ yếu từ như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á và Nhật Bản.

Vốn vay chủ yếu từ như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á và Nhật Bản.

Đến hết tháng 7/2016, có 26 Hiệp định vay đã được đàm phán, ký kết với tổng trị giá khoảng 4,431 tỷ USD. Trong đó, riêng tháng 7/2016 Bộ Tài chính đã ký vay của Ngân hàng Thế giới 669 triệu USD.

Số vốn vay trên đã được giải ngân khoảng khoảng 44.054 tỷ đồng (tương đương khoảng 2,014 tỷ USD),  riêng tháng 7/2016 giải ngân đạt khoảng 3.274 tỷ đồng (tương đương 150 triệu USD).