Giá vốn giảm mạnh, LDG báo lãi quý 3/2021 gấp 3 lần cùng kỳ

VietTimes – Lưu ý rằng, các khoản phải thu tăng nhanh khiến dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của LDG âm 3 quý liên tiếp, dù kết quả kinh doanh khởi sắc.

CTCP Đầu tư LDG (Mã CK: LDG) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2021 với khoản lợi nhuận sau thuế ở mức 30,7 tỉ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức tăng trưởng lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước cao nhất của LDG sau 3 quý suy giảm liên tiếp.

Đáng chú ý, trong quý 3/2021, doanh thu thuần của LDG chỉ đạt 124,1 tỉ đồng, giảm tới 83% so với cùng kỳ quý 3/2020. Tuy nhiên, chi phí giá vốn của LDG giảm tới 90%, đạt 56,1 tỉ đồng. Giá vốn chưa tới một nửa doanh thu giúp LDG báo lãi gộp 68 tỉ đồng, tương ứng với tỉ suất lợi nhuận gộp ở mức 54,7%.

Giá vốn giảm mạnh, LDG báo lãi quý 3/2021 gấp 3 lần cùng kỳ ảnh 1

Cũng cần lưu ý rằng, dù báo lãi, song hoạt động kinh doanh của LDG dường như không tạo ra dòng tiền. Bởi lẽ, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty này đã âm 3 quý liên tiếp. Tính tới ngày 30/9/2021, chỉ tiêu này ở mức âm 479,1 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái đạt 89,5 tỉ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc các khoản phải thu (ngắn hạn và dài hạn) của LDG tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm 2021, từ 3.483,1 tỉ đồng lên mức 4.617,9 tỉ đồng.

Trong đó, số dư các khoản phải thu ngắn hạn khác, tính đến ngày 30/9/2021, là 2.521,7 tỉ đồng. Chiếm tỉ trọng lớn trong các khoản phải thu này là số dư các khoản đặt cọc, ký quỹ, ký cược ngắn hạn đạt 1.281,1 tỉ đồng, tăng 47%; tiếp đến là khoản đặt cọc chuyển nhượng cổ phần đạt 765,5 tỉ đồng, tăng 67% so với đầu năm 2021.

Bên cạnh đó, LDG cũng ghi nhận 1.017,3 tỉ đồng khoản phải thu dài hạn khác liên quan đến việc đặt cọc, ký quỹ, ký cược dài hạn, tăng 79% so với đầu năm.

Về phía nguồn vốn, tính đến cuối quý 3/2021, dư nợ phải trả của LDG đạt 3.602 tỉ đồng, tăng 1,48 lần so với đầu năm. Trong đó, tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính (ngắn hạn và dài hạn) đạt 996,5 tỉ đồng, tăng 69% so với đầu năm./.