Gia đình “bầu Hiển” đang nắm giữ 6,041% cổ phần SHB

VietTimes -- Trong đó, ông Đỗ Quang Hiển đang nắm giữ hơn 28,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 3,01%), bà Đỗ Thị Thu Hà, bà Đỗ Thị Thu Hà  nắm giữ 21,3 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 2,251%) và bà Đỗ Thị Minh Nguyệt – người vừa mua vào hơn 2 triệu cổ phiếu SHB đang sở hữu  0,78% cổ phần SHB.

Ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch NH TMCP Sài Gòn - Hà Nội

Ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch NH TMCP Sài Gòn - Hà Nội

Theo thông tin từ HNX, bà Thị Đỗ Minh Nguyệt – người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT NH TMCP Sài Gòn – Hà Nội vừa mua vào 2.032.400 cổ phiếu SHB, qua đó nâng số cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch lên 7.382.400 cổ phiếu ( tỷ lệ 0,78%).

Trước đó, bà Nguyệt đăng ký mua vào 20 triệu cổ phiếu SHB từ ngày 25/10/2016 đến 22/11/2016 thông  qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Tuy nhiên, do biến động giá chưa phù hợp nên bà Nguyệt chỉ mới mua được hơn 2 triệu cổ phiếu.

Tính chung, gia đình bầu Hiển đang sở hữu 6,041% vốn SHB. Trong đó, ông Đỗ Quang Hiển đang nắm giữ hơn 28,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 3,01%), bà Đỗ Thị Thu Hà – một chị gái khác của ông Hiển đang sở hữu hơn 21,3 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 2,251%) và bà Đỗ Thị Minh Nguyệt vừa nâng tỷ lệ nắm giữ lên 0,78%.

Đáng chú ý, theo báo cáo quản trị mới nhất của SHB, vợ và con của ông Hiển vẫn không nắm giữ bất cứ cổ phần nào của SHB. Nếu tính cả các thành viên trong gia đình và các công ty liên quan đến bầu Hiển đang sở hữu 18,682% cổ phần SHB, trong đó T&T (10.945%), SHS (1,696%), ông Hiển và các chị gái nắm giữ 6,041% cổ phần của nhà băng này.