Giá dầu giảm hơn 51%, PVN vẫn đạt 32.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế

Mặc dù giá dầu thô suy giảm mạnh với mức giá trung bình đạt 54,5 USD/thùng song Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) cho biết tổng lợi nhuận sau thuế năm 2015 đạt 32,1 nghìn tỷ đồng.

Giá dầu giảm hơn 51%, PVN vẫn đạt 32.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế

Thông tin trên được ông Nguyễn Quốc Khánh, quyền Chủ tịch Hội đồng thành viên của PVN đưa ra tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016 sáng ngày 9/1.

Mặc dù giá dầu thô suy giảm mạnh kể từ tháng 10/2016 đến nay, đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn. Có thời điểm xuống mức 35 USD/thùng – là mức thấp nhất trong 11 năm gần đây. Như vậy, năm 2015 giá dầu trung bình đạt 54,5 USD/thùng, giảm 57,6 USD/thùng (giảm 51,4% so với mức giá trung bình của 4 năm 2011 – 2014 là 112,1 USD/thùng).

Tuy nhiên, tổng doanh thu toàn Tập đoàn năm 2015 đạt 560,1 nghìn tỷ đồng, bằng 114,0% so với kế hoạch năm 2015; tính chung 5 năm đạt 3518 nghìn tỷ đồng, vượt 4,0% so với kế hoạch 5 năm; tăng gấp 2,4 lần so với giai đoạn 2006 – 2010.

Nộp ngân sách nhà nước toàn tập đoàn năm 2015 đạt 115,1 nghìn tỷ đồng, bằng 119,8% kế hoạch năm; tính chung 5 năm đạt 836,3 nghìn tỷ đồng, vượt 15,4% kế hoạch 5 năm, tăng 64,4% so với 5 năm 2006 – 2010.

Tổng doanh thu hợp nhất của Tập đoàn năm 2015 đạt 311.200 tỷ đồng, bằng 117,4% kế hoạch năm; tính chung 5 năm đạt 1825 nghìn tỷ đồng, vượt 13% so với kế hoạch 5 năm, tăng gấp 2,7 lần so với giai đoạn 2006 – 2010, tốc độ tăng trung bình đạt 6,1%/năm.

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2015 đạt 32,1 nghìn tỷ đồng, bằng 115% so với kế hoạch; tính chung 5 năm đạt 198,1 nghìn tỷ đồng, vượt 15% kế hoạch 5 năm, tăng 60% so với 5 năm 2006 – 2010, tốc độ tăng trung bình 5 năm đạt 3,3%.

Giá dầu giảm hơn 51%, PVN vẫn đạt 32.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế ảnh 1

Tổng tài sản đến 31/12/2015 là 750 nghìn tỷ đồng, tăng 313,4 nghìn tỷ đồng (tăng 67,4%) so với thời điểm đầu kỳ kế hoạch 5 năm, tốc độ tăng trung bình 5 năm đạt 10%/năm.

Hệ số bảo toàn vốn đến thời điểm 31/12/2015 đạt 1,03 lần, tăng 165,9 nghìn tỷ đồng (tăng 71,5%) so với thời điểm đầu kỳ kế hoạch 5 năm. Tốc độ tăng vốn chủ sở hữu trung bình 5 năm đạt 12%/năm – đảm bảo an toàn và phát triển vốn.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) năm 2015 đạt 8,2%; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân 5 năm 2011 – 2015 đạt 12,4%/năm. Tham gia đóng góp ngân sách Nhà nước khoảng 20,8 ngàn tỷ đồng.

Hệ số nợ/tổng tài sản thời điểm 31/12/2015 là 0,41 lần, đảm bảo an toàn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Tập đoàn.

Trong năm 2016, trên cơ sở dự toán giá dầu ở mức 60 USD/thùng đã được Quốc hội phê duyệt, PVN đưa ra kế hoạch khai thác 16,03 triệu tấn dầu thô và 9,61 tỷ m3 khí. Theo đó, doanh thu của Tập đoàn đặt ra là 514,5 nghìn tỷ đồng và nộp ngân sách là 104,2 nghìn tỷ đồng.

Theo Trí thức trẻ