Kỳ dị gia đình Người Sói ở Mexico

Kỳ dị gia đình Người Sói ở Mexico

Câu chuyện về gia đình "Người Sói": Từ vai diễn viên xiếc “quái vật” cho đến khi bị mang biệt danh 'Satanic Beasts', 'gia đình những người nhiều lông nhất (hairiest) trên thế giới kể lại những bí mật, bằng cách nào họ phải vật lộn, đấu tranh để tồn tại trước sự bức hiếp, bỏ thuốc độc và khủng bố