Mang nút 'View Image' trở lại Google Image Search

Mang nút 'View Image' trở lại Google Image Search

Google Image Search từ lâu đã là một địa chỉ đáng tin cậy của các 'thần dân' Internet khi muốn tìm hình ảnh. Nhưng mới đây, Google đã quyết định bỏ nút 'View Image' nhằm gây khó khăn cho người dùng khi muốn tải hình ảnh về máy.