Gần 500 đảng viên ở Điện Biên bị kỷ luật

Qua công tác kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm, tỉnh Điện Biên đã tiến hành kỷ luật gần 500 đảng viên. Đây là kết quả của nhiệm kỳ 2010 - 2015, khi tỉnh ủy Điện Biên đã tập trung thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng.

Gần 500 đảng viên ở Điện Biên bị kỷ luật

Tỉnh ủy Điện Biên đã chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra đảng các cấp xây dựng và thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra đối với 718 tổ chức đảng và trên 1.100 đảng viên.

Tỉnh ủy Điện Biên chỉ đạo thực hiện kiểm tra 309 tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm và đã tiến hành thi hành kỷ luật bằng các hình thức đối với gần 500 đảng viên.

Qua công tác kiểm tra đảng đã nâng cao tinh thần đoàn kết, tính chiến đấu cũng như mở rộng và phát huy dân chủ trong đảng, góp phần xây dựng tổ chức đảng, đảng viên trong sạch vững mạnh.

TheoVOV