Gần 1 vạn tên miền quốc gia ”.vn” được ưu tiên bảo vệ

VietTimes -- Theo danh sách các tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” được ưu tiên bảo vệ mà Bộ TT&TT công bố gần đây, có tổng số 9.823 tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” được ưu tiên bảo vệ của hơn 300 cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương đã đề nghị giữ chỗ bảo vệ

Việc ban hành danh sách tên miền “.vn” được ưu tiên bảo vệ có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trên mạng Internet của các tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước.

Việc ban hành danh sách tên miền “.vn” được ưu tiên bảo vệ có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trên mạng Internet của các tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước.

Ngày 9/2/2017, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 124/QĐ-BTTTT phê duyệt danh sách các tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” được ưu tiên bảo vệ. Theo đó, 9.823 tên miền thuộc đối tượng được ưu tiên bảo vệ trong đợt này.

Việc ban hành danh sách các tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” được ưu tiên bảo vệ nhằm thực thi công tác quản lý tài nguyên Internet nói chung nói chung và công tác bảo vệ, giữ chỗ tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” nói riêng được quy định tại các văn bản pháp lý như Luật CNTT năm 2006 (Điều 68), Nghị định số 72/2013/NĐ-CP (Khoản 4 Điều 12), Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT (Điều 8).

Việc ban hành danh sách các tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” được ưu tiên bảo vệ thể hiện sự rõ quan điểm, chủ trương bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên không gian mạng và thể hiện sự minh bạch của cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý tài nguyên Internet.

Các tên miền được giữ chỗ bảo vệ theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT bao gồm: Tên miền là tên các địa bàn quan trọng thuộc khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biển, vùng biển Việt Nam; Tên miền là tên các địa danh của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới; Tên miền là tên gọi của tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Công đoàn Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Hội Cựu chiến binh Việt Nam...);  Các tên miền liên quan đến hoạt động bảo đảm an ninh, quốc phòng, ngoại giao của đất nước.

Được biết, để thực hiện công tác bảo vệ giữ chỗ tên miền đợt này, Bộ TT&TT đã có công văn số 758/BTTTT-VNNIC gửi 384 cơ quan thuộc đối tượng được ưu tiên, bao gồm: các Ban, Tổ chức Đảng, các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội (cụ thể: Khối Trung ương có 69 đơn vị, như các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao; Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tạp chí Cộng sản, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia; Văn phòng Quốc hội, Các Hội đồng và Uỷ ban của Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ; Các đoàn thể quan trọng do Trung ương quản lý,....; Khối địa phương có 315 đơn vị, bao gồm: Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và Tỉnh ủy của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

Theo bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), trong quá trình tiếp nhận và xử lý các yêu cầu đăng ký giữ chỗ bảo vệ tên miền từ các cơ quan, tổ chức, VNNIC đã trực tiếp liên hệ lại, trao đổi thông tin qua điện thoại, email để giải thích và hướng dẫn đối với các đơn vị để thực hiện việc đăng ký danh sách tên miền giữ chỗ bảo vệ phù hợp, đúng các tiêu chí đã quy định tại Khoản 1, Điều 8 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT.

Trong tổng số 11.174 tên miền có yêu cầu đề nghị bảo vệ giữ chỗ từ các đơn vị, VNNIC đã thực hiện việc xem xét, phân loại và tổng hợp kết quả. Cụ thể, 9.823 tên miền thuộc đối tượng được ưu tiên bảo vệ và 834 tên miền có yêu cầu đăng ký giữ chỗ, bảo vệ nhưng không phù hợp với các tiêu chí đã quy định để trình Bộ trưởng Bộ TT&TT xem xét, phê duyệt. Kết quả thực hiện, ngày 09/02/2017, Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 124/QĐ-BTTTT về danh sách các tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” được ưu tiên bảo vệ.

Hiện tại, Quyết định số 124/QĐ-BTTTT kèm danh sách 9.823 tên miền đã được đăng tải trên Website của VNNIC tại địa chỉ http://vnnic.tenmien.vn (chuyên mục: Chính sách, quy định), đồng thời Quyết định số 124/QĐ-BTTTT cũng đã được gửi tới 455 đơn vị đã có thông tin phản hồi yêu cầu đề nghị giữ chỗ.

Việc ban hành danh sách tên miền “.vn” được ưu tiên bảo vệ có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trên mạng Internet của các tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước.

Bà Trần Thị Thu Hiền cũng cho biết, ngoài các cơ quan đã gửi danh sách đề nghị giữ chỗ, bảo vệ tên miền nói trên, trong trường hợp phát sinh các tên miền mới cần được bảo vệ, các cơ quan, tổ chức chủ quản thuộc đúng đối tượng được ưu tiên có thể gửi danh sách tên miền về Bộ TTTT đề nghị xem xét theo đúng quy định để phê duyệt bổ sung trong giai đoạn tới.

Tính đến cuối tháng 11/2016, tổng số tên miền “.vn” hiện đang duy trì trên hệ thống là  383.747 tên miền còn tổng số tên miền tiếng Việt đăng ký trên hệ thống là hơn 988.997 tên miền; trong đó số lượng tên miền đã đưa vào sử dụng thực tế là 273.885 tên miền, chiếm khoảng 27,69% tổng số tên miền đăng ký. 

Lưu tin
Có thể bạn quan tâm